Skip to content

Uitwerking definitief ontwerp

21-06-2023

Op dit moment werken we ‘achter de schermen’ hard aan het uitwerken van een definitief ontwerp. Het ontwerp wordt technisch uitgewerkt. In deze periode doen we verschillende onderzoeken. Een tijdje geleden heeft partij GEOmij een aantal hoogtemetingen verricht in het projectgebied. Sinds vorige week zijn deze metingen afgerond. Ook onderzoeken zoals bodem, archeologie, explosieven vinden in deze periode plaats.


We verwachten dat het ontwerp in oktober 2023 gereed is. Zodra dit bekend is informeren we hierover.


Heeft u in de tussentijd vragen over het project? Neem dan gerust contact met ons op via de contactpagina!